19/12

Wij hangen een vlag uit voor de stadsrand

 

OVER DE RAND is een actie die met behulp van echte en digitale vlaggen uitdagende, potentiële plekken in de stadsrand letterlijk markeert.

Voor deze plekken heeft LABO RAND op eigen initiatief in woord en beeld ideeën over de verdere evolutie van de stadsrand uitgewerkt.

De ideeën hiervoor zijn vooruitstrevend, uitdagend en misschien soms bewust overdreven.
Hiermee wil LABO RAND een debat op gang brengen bij een ruim publiek: in de eerste plaats de stadsrandbewoners, maar ook het stadsbestuur, vakmensen, studenten enz.

Kortom iedereen die zijn stem wil laten horen wordt uitgedaagd om zelf ook een (digitale) vlag te planten en om zijn ideeën met tekst, afbeelding of video op deze website toe te voegen.

Hoe meer ideeën, hoe rijker het debat!

Daarom voegden wij 'gedeurfd' onze vlag toe.

http://overderand.be/